Zamek, położony na wysokim wzgórzu na prawym brzegu Popradu, na północ od wsi Sucha Struga, został zbudowany prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku. Niektórzy XIX-wieczni autorzy sugerowali, że początki najstarszej części budowli, czyli kamiennej wieży, mogą sięgać XII wieku; obecnie datuje się ją na XIII wiek.

Zamek, położony na wysokim Ryterskim wzgórzu na prawym brzegu Popradu, na północ od wsi Sucha Struga, został zbudowany prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku. Niektórzy XIX-wieczni autorzy sugerowali, że początki najstarszej części budowli, czyli kamiennej wieży, mogą sięgać XII wieku; obecnie datuje się ją na XIII wiek.

Pierwsza wzmianka pochodzi z przywileju Władysława Łokietka z 17 kwietnia 1312 roku, który pozwolił zakonowi klarysek ze Starego Sącza na pobieranie cła "pod zamkiem Ritter". Wzmianka o zamku w Rytrze pojawia się również w dyplomie Władysława Łokietka z 1331 roku, który nadał mieszczanom sądeckim las (łac. silvam) "obok zamku Rither". W XV wieku zamek w Rytrze stanowił rezydencję starostów sądeckich i został przebudowany.

Zamek już od XIII wieku należał z pewnością do domeny królewskiej. Pozostawał w rękach tenutariuszy: Jakusza z Boturzyna herbu Czewoja, rodu Toporczyków herbu Topór, którzy przyjęli nazwisko Ryterskich; w XVI wieku administratorem został Piotr Kmita. Wkrótce potem zamek popadł w ruinę, o czym świadczy relacja Marcina Bielskiego oraz lustracje z lat 1616-1617. Według lokalnych podań uległ zniszczeniu w 1657 roku w czasie najazdu Jerzego Rakoczego.

Ruiny zamku przetrwały do dzisiaj stanowiąc jedną z atrakcji gminy Rytro dla turystów. Od kilku lat trwały prace archeologiczne oraz konserwatorskie na wzgórzu zamkowym. Zachęcamy do obejrzenia galerii przed i po pracach renowacyjnych, która powinna Państwa zachęcić do osobistej wizyty na wzgórzu zamkowym.

Prace archeologiczne i konserwatorskie realizowano pod tytułem projektu: „Prace konserwatorskie na terenie Ruin Zamku w Rytrze”, który zrealizowano przy wsparciu uzyskanemu w ramach  RPMP.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: RPMP.06.01.01. OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI. Beneficjentem w projekcie była Gmina Rytro.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 2 051 793,75 PLN,    z czego wartość dofinansowania to: 1 445 079,15PLN

Projekt obejmował: prace konserwatorskie – relikty murów, prace rekonstrukcyjne murów obwodowych wraz z nadbudową, prace rekonstrukcyjne i budowlane wnętrza, budynku bramy, przedmurza i ostróża. W ramach projektu wykonano również schody i barierki pozwalające na bezpieczne wejście na mury i basztę skąd roztacza się widok na panoramę Rytra.

 

Zdjęcia zamku przed renowacją

 

Zdjęcia zamku po renowacji

12 lipiec 2024
godzina: 22:28
Dziś imieniny obchodzą:
Paweł, Leon, Leona

Mapa atrakcji

Rytro to pięknie położona miejscowość górska w województwie małopolskim, w Beskidzie Sądeckim, pomiędzy Starym Sączem, a Piwniczną-Zdrój, w malowniczej dolinie popradu.

Zobacz mapę atrakcji